• شورای همکاری های زنان از گفته های استاد رحیم پور ازغدی برای عملیاتی کردن اسنادبالادستی حمایت می کند
  • تعارض «برابری اشتغال» زنان با موضوع نفقه چگونه تبیین می‌شود/خانم ابتکار دنبال چه هدفی هستید؟
  • از «تقلیل خانواده به زن» تا «ارتقای فرهنگی امنیت» در لایحه تأمین امنیت زنان
  • برای رفع خشونت علیه زنان تعریف مبتنی بر نگرش داخلی نداریم
  • رفع خشونت از زنان با"خانواده محور"ی یا "کپی برداری از غرب"
دایر شده توسط نگاه نرم